Bölüm Hakkında

Bölüm; İşletme ya da mikro düzeyde toplumsal ve ekonomik olayları ulusal ve uluslararası boyutta kavrama gücü, karşılaşılan sorunlara karşı hızlı ve doğru çözüm bulabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, üretim ve girişimcilik ruhu yüksek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İşletme Bölümü, yaklaşık 1350 öğrencisiyle Kocaeli Üniversitesi’nde en çok öğrenciye sahip olan bölümlerden biridir.   

Lisans ve Lisans Üstü Programlar 

 • Bölüme bağlı olan lisans, yüksek lisans ve doktora programları aşağıdaki gibidir:
 • Eğitim (Örgün) ve II. Eğitim (Gece) olmak üzere iki lisans eğitim programı,
 • Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı (Tezli) ·        
   İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)
 •  İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)          
  Otomotiv İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)
 • Otomotiv İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)         
  E-İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz YLS) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)
 • E-İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz YLS) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)      
  İşletme İkinci Öğretim Ek Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)
 • İşletme İkinci Öğretim Ek Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İkinci Öğretim)         
  Muhasebe ve Finansman Doktora Programı
 • Muhasebe ve Finansman Doktora Programı        
  Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programı        
  Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
 • Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
Gece ve gündüz öğretimden oluşan iki lisans programı, üç tezli yüksek lisans, dört tezsiz yüksek lisans ve üç doktora programı bölümümüze bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 


Öğrenim Süreleri

Yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak yapılabilmektedir. Tezli programlarda iki yarıyıl ders eğitiminden sonra tez hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. II. Öğretim olarak uygulanan tezsiz programda ise, ders eğitimi yanında bir adet de proje hazırlatılmaktadır. Doktora programında ise iki yarıyıl ders eğitiminden sonra yeterlilik sınavını geçen öğrenciler tez hazırlamakla yükümlüdürler. 

Lisans programlarında; her eğitim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Güz Dönemi Eylül ayı sonu ile Ocak ayı sonu; Bahar Dönemi ise Şubat ayı sonu ile Haziran ayı sonu arasında yapılmaktadır.  Lisans programında en az sekiz yarıyıl öğretimden sonra diploma almaya hak kazanılmaktadır. Bu programda henüz ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönelik bir ayrım söz konusu değildir. Ancak; ders planında altıncı yarıyıldan itibaren yoğun uzmanlık dersleri ile seçimlik dersler yer almaktadır. 


İş Alanları

Bölüm mezunları, gıda, demir-çelik, otomotiv gibi mal sektörü ile bankacılık, sigortacılık ve turizm gibi hizmet sektöründeki her türlü işletmede, muhasebeci, finans uzmanı, pazarlamacı, satış elemanı, araştırmacı, insan kaynakları uzmanı ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. 


Ulaşım ve Barınma

İşletme bölümü, Kocaeli Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Umuttepe Yerleşkesi’nde eğitim vermektedir. Bu yerleşke, İzmit’i gören yüksek bir tepede yer almakta ve teknolojinin son olanakları ile donatılmış dört katlı yeni eğitim birimlerinden oluşmaktadır. İzmit ve çevresine tren ve karayolu ile ulaşım olanaklıdır. İstanbul ve Anadolu’dan kalkan tüm anahat trenleri, İzmit Tren İstasyonu’nda durmaktadır. İzmit içerisinden yeni yerleşkeye minibüs ve otobüs gibi toplu taşım araçları ile ulaşılabilmektedir. Öğrencilerin barınma gereksinimine yönelik olarak İzmit merkezi çevresinde konuşlanmış özel yurtlar yanında Umuttepe Yerleşkesi’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtları da bulunmaktadır. Bunun dışında öğrenciler yoğunlukla, Umuttepe Yerleşkesi yakınındaki Yahya Kaptan, Akarca, Bayındırlık ve Dünya Bankası Toplu Konutları ile İzmit çevresindeki konutlardan kendi olanakları ölçüsünde barınmayı tercih etmektedirler.  


Anahtar Bilgiler

 • Bölümün İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
 • Derslere en az %70 devam zorunluluğu vardır. 
 • Diğer bölümlerle ortak kullanıma açık olan iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
 • Bölüm bünyesinde, yönetiminin bütünüyle öğrencilerin oluşturduğu İşletme Kulübü bulunmaktadır. Bu kulüp, bölüm öğrencilerinin sosyal ve mesleki gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.